Per Anders Fogelström

Se fliken Per Anders Fogelström 100 år

 

  I stormaktstidens Stockholm
Bland skalder och äventyrare, kungar och folk i 1600-talets Stockholm.

Få sekel har presterat så mycket spännande historia som 1600-talet.
Det var en period med grymma krig och stor fattigdom, men också full av skaparkraft, konst och vetenskap. Inte minst gäller det stormaktstidens arkitektur med sina palats och byggnadsminnen i Gamla stan.
Märkliga människoöden finns dokumenterade från denna tid. Skalden Lasse Lucidor höll på att mista huvudet för en
dikt och vann den första tryckfrihetsrättegången mot en av Sveriges mäktigaste män. Och Lars Wivallius, den svenska skaldekonstens fader, satt minst tio år i fängelse. Han rymde från sin egen avrättning, blev en av landets skickligaste advokater och slutade som domare.

 

I Bellmans och Gustaf III:s Stockholm
En kulturhistorisk odyssé i 1700-talets Stockholm.

Bland 1700-talets konstnärer, arkitekter och hovfolk verkade Carl Michael Bellman,
estradören och hovpoeten som än idag trollbinder sin publik.
Fredman och Ulla Winblad levde i den svenska huvudstaden bland Gamla stans krogar och gränder.
Nu tillhör de världslitteraturen och har blivit odödliga genom Bellmans snille.
Gustaf III var inte bara en av Europas många envåldshärskare. Han var också en av sin tids stora personligheter,
som nyfiket tog del av upplysningsfilosofernas tankar och brann för konst, vetenskap och arkitektur.
I den inre kretsen av de konstnärer, poeter, musiker och arkitekter som kungen tog under sina vingars beskydd , skapade Bellman sina visor.

Dessa tre föredrag kan kombineras med inslag av visor.