Per Anders Fogelström 

 Ett kåserande visprogram med Ulf Bagge 

 

Fogelström är en av våra stora berättare.

Han har fördjupat bilden av vårt historiska Stockholm

och dess befolkning under tre sekler.

Han var också en av 1900-talets främsta opinionsbildare inom svenskt fredsarbete

och ägde ett djupt engagemang för internationell solidaritet.

 

 

I sina historiska romaner skildrar han de vanliga människornas vardag,

som han själv lärt känna dem i tidskrönikor och protokoll.

Att han älskade sin stad är utom allt tvivel

och i sina faktaböcker om Stockholm träder han fram som den ojämförlige miljöskildraren.

Han ägde förmågan att levandegöra vår historia och är en av våra mest lästa författare. 

 

Bokning

0735 - 366 716

ulf49bagge@gmail.com